አነ ሓገዝ ይደሊ


ነዓኪ ብዝኮነ መድረክ ንዚኮነ ሕቶ  ብናትና ፌስቡክ ግሩብና  ወይ በኢሜል ወይ በቴልፎን ንክትረክብና ኣይትሰከፊ
facebook-png-icon-13_edited.png
ወይ ናብ መሰንጀር ጸሃፊለይ "לא עומדות מנגד" ናብፌስቡክ ጉርብና ክትኣዊ
noun_Phone_2031956_edited.png
074-7323520
ናብ ኣዋሃሃዲ ማሕበር ደውልልና።

© כל הזכויות שמורות ללא עומדות מנגד (ע"ר) | support@lo-omdot.com  |   074-7323520 

  • Facebook