top of page

מהו המודל הנורדי שאימצה ישראל?

כתבה: לובה פיין

המודל הנורדי מכונה לעיתים גם "איסור על צריכת הזנות", "המודל האבוליציוניסטי" או "מודל השוויון". מדובר בגישה רגולטורית, שהופכת קניית "שירותי מין" לפעולה לא חוקית. גם פעילות כלכלית שמטרתה להרוויח מהעסקה בזנות של אדם אחר, כדוגמת סרסרות, אסורה. זנות עצמה נתפסת במסגרת המודל כפגיעה בעוסקות בה, ולכן מונגשים להן שירותי שיקום ויציאה ממעגל הזנות. גישה זו אומצה בשבדיה (1999), נורבגיה (2009), איסלנד (2009), קנדה (2014), צפון אירלנד (2015), צרפת (2016), אירלנד (2017) וישראל (2020).

 

מה מקור הגישה?

 

המדינה הראשונה שבה קמה התארגנות פמיניסטית בדרישה להטיל איסור על צריכת הזנות הייתה נורבגיה, שם פרצו הפגנות הנשים הראשונות כבר בשנות ה – 1980. עם זאת, שבדיה הייתה הראשונה לאכוף את האיסור. מחקר מקיף הקדים את החקיקה. אחת החוקרות הייתה ססילי הויגארד (Cecilie Høigård). כך היא מתארת ​​את מה שקרה[1]:

 

"בילינו כמה שנים בעבודת שטח ופיתחנו קשרים הדוקים עם הנשים בזנות. שמענו על חוויותיהן מהתעללות בעבר, עוני קיצוני ואלימות. היינו מוכנות לסיפורים האלה, בגלל המחקרים הקודמים שערכנו על קבוצות השוליים. אבל מה שהנשים סיפרו לנו על חוויותיהן הקונקרטיות של הזנות היה בלתי צפוי ומזעזע. הן אמרו לנו, איך מרגיש השימוש בגופם ובנרתיקים כשטח להשכרה, אליו פולשים גברים אלימים, והסבירו את הצורך להפריד את הגוף מהעצמי: 'אני והגוף שלי הם שני חלקים נפרדים. זה לא אני, הרגשות שלי או הנשמה שלי שהוא דופק. אני לא למכירה'."

 

"לנשים היו אסטרטגיות רבות לשמירה על הפרדה זו. כדי להיות סוכנות בחייהן, הן גילו יצירתיות וכוח רב בתוך מרחב התמרון הקטן שהיה להן. עם זאת, עם הזמן היה להן קשה לשמור על ההפרדה בין גופן לבין עצמן. אחרי שהזנאי עזב, היה לן קשה במיוחד לחזור לעצמן. בסופו של דבר, נשים הרגישו חסרות ערך, מלוכלכות ומגעילות.הסיפורים האלה היו דומים מאוד למה ששמענו מקרבנות אלימות מינית מסוג אחר, כמו גילוי עריות, אונס ואלימות במשפחה. קבוצת המחקר לא הסכימה על דברים רבים, אך כולן הביעו אותן רגשות של ייאוש ביחס לכאב וחוסר הבנת הזנאים לגבי השלכות מעשיהם".

 

"בהתחלה, הייתה התנגדות עצומה לרעיון של איסור על צריכת הזנות, אולם לאחר מספר שנים המתנגדים בקבוצת העבודה שינו את עמדתם. הדיון שלאחר מכן שימש כקמפיין חינוכי נרחב. בשבדיה העמדות כלפי החוק השתנו במהירות בכיוון חיובי, ושיעור הגברים השוודים שקונים 'שירותי מין' מנשים פחת ".

 

מה המטרה של המודל הנורדי הנורדי?

 

המטרה העיקרית של כל סוג של חקיקה פלילית היא להרתיע את הציבור מביצוע התנהגות מסוימת תוך הבהרה של מה שאנחנו כחברה רואים כבלתי קביל. כל אחד יכול לחוות דחף לבצע התנהגות פלילית, אך אחרי שחושבים על מעצר וענישה, רבים בוחנים פתרונות אלטרנטיביים להתנהגות זו, שאין בצדן סנקציות פליליות וחברתיות. המודל הנורדי אינו שונה. החוק מבהיר, כי תשלום על זנות אינו מקובל, וכי יש עליו סנקציות ספציפיות.

 

עקרונות המודל הנורדי

 

1. אי הפללה של האוכלוסייה בזנות

 

האוכלוסייה בזנות היא הנפגעת העיקרית מתעשיית המין. זנות היא אלימה מטבעה ופוגעת באלה אשר לכודות ולכודים במעגל. היציאה ממעגל הזנות קשה בהרבה מאשר הכניסה אליו. כל תיעוד פלילי הופך את היציאה לקשה עוד יותר. לפיכך, יש להימנע מהפללה של מי שנמצאות במעגל הזנות רק בגין העיסוק האישי בזנות, בניגוד להפללה של מי שמתפרנס מהזניה של אחרים. 

 

2. שירותי שיקום למי שמנסים לצאת מזנות

 

המודל הנורדי דורש הקמה של מערך שירותים לאוכלוסייה במעגל הזנות, לרבות שירותי שיקום. יש צורך בשירותים המאפשרים למזער את נזקי הזנות ללא שיפוט מוסרי כלפי מי שעוסקות בה, וגם בשירותי יציאה מזנות שכוללים ליווי פסיכו סוציאלי, הנגשת שירותים ממשלתיים קיימים, שירותי גמילה, הכשרה מקצועית ועוד. מערך שירותים מהסוג הזה מתפתח בישראל החל מתחילת המאה ה – 21, ובאתר "כל זכות" ניתן למצוא מידע אודות השירותים הזמינים כיום.  יצוין כי בישראל היה מאז ומתמיד מערך נרחב של ארגוני שיקום וסיוע, אך עם כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת הזנות הוא התרחב משמעותית.

 

3. איסור חוקי על צריכת "שירותי זנות"

 

איסור חוקי על תשלום לאדם אחר עבור מעשה זנות הוא העיקרון המרכזי של המודל הנורדי. מטרת האיסור היא יותר הרתעה מענישה, ולכן בכל המדינות המאמצות את המודל מדובר בענישה לא מחמירה.

 

4. אכיפה קפדנית של כל האיסורים על עשיית רווחים מזנות

 

כל פעילות שמטרתה להתפרנס מזנות של אדם אחר, כמו שידול, סחר, אחזקת מקום למטרת הזנות, סרסרות באחרים ועוד, אלה הפרות של זכויות האדם שצריכות להיענש בחומרה.

 

5. חינוך הציבור

 

מאחר ותופעת הזנות מושרשת בתרבות האנושית, שינוי אפקטיבי מחייב קמפיין ציבורי נרחב, תוכניות חינוך בבתי ספר, הכשרה לשוטרים, לעובדים סוציאליים, למורים, לעובדי עיריות ולעובדים בתחום הבריאות.

References

 

"What is the Nordic Model?"  https://nordicmodelnow.org/what-is-the-nordic-model/

What services does Israel provide to people in prostitution under the Nordic Model? https://nordicmodelnow.org/2021/02/09/what-services-does-israel-provide-to-people-in-prostitution-under-the-nordic-model/

 

 

מדריך לנשים, נוער וגברים במעגל הזנות או משתקמים מזנות

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D,_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%95%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA?fbclid=IwAR1rjcJgyuzZEJIBweLsUau4WclyesHQF43zjk-Tw4rdCPJRZWu1g_rkIu8

 

 

 

[1]https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6683_prostitution&trafficking-themarketofsex.pdf

bottom of page