top of page

תרומות

יותר ויותר נשים פונות אלינו ואנחנו זקוקות ליציבות כלכלית על מנת שנוכל להבטיח להן מענה לאורך זמן. פעילות העמותה מבוססת בעיקרה על תרומות כספיות נקודתיות, ופעילות של מתנדבות ומתנדבים. כל תרומה, קבועה או חד פעמית, תהיה משמעותית. תודה ♥
לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46א לפקודה ואישור ניהול תקין לשנת 2023.
לתרומות בהעברה בנקאית, להלן פרטי חשבון העמותה:
בנק הפועלים (12)
סניף 609
מס' חשבון 124562

בעזרת חברי הקהילה ובמימון תרומות אנו מסייעות לשורדות

1. לימודים

סיוע ברכישת מקצוע ובחיבור לגורמים רלוונטיים.

2. סלי מזון

שליחת סלי מזון וארוחות מוכנות במצבי חירום.

3. סיוע משפטי

ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני.

4. טיפול רגשי ונפשי

ליווי מקצועי, אישי וחברתי

5. מענה טלפוני

תמיכה טלפונית ותמיכה במדיה החברתית.

6. בריאות

סיוע בטיפולי שיניים, רכישת תרופות, משקפיים, מימון הפלות ופרוצדורות רפואיות לחסרות מעמד. בנוסף, ביקור חולות מאושפזות וחיבור עם גורמי רפואה רלוונטיים בעת הצורך.

7. ילדים

הגשת סיוע נקודתי בתחומים שונים ובמידת הצורך.

8. דיור

הצטיידות וסיוע בשכ"ד במצבים אקוטיים.

bottom of page