top of page

להזמנת הרצאה

העלאת מודעות בציבור לתופעת הזנות הינה אחת ממטרות העמותה. זוהי קבוצה של נשים "שקופות", אשר עוברות חוויות קשות ועם זאת לא מקבלות מענה ותמיכה חברתית. חלק מכך, בשל מיתוסים וסטיגמות ארוכות שנים שדבקו לנשים אלו. בעזרת קהילה בת עשרות אלפי נשים וגברים, אנו מפריכות מיתוסים, שוברות את הסטיגמות ומגשרות בין החברה לנשים אלו, החיות בשוליה כמנודות ושקופות.

בהרצאה נדבר על תופעת הזנות, הנזקים הישירים והעקיפים לנשים, על המעטפת החברתית שהקהילה מספקת ועל תפעול האופרציה באמצעות הפייסבוק וממשקים נוספים.

אנו מזמינות אתכן/ם ליצור קשר איתנו דרך הדוא"ל לתיאום מפגשים:

Roni@lo-omdot.org

One line drawing depicting raised hands holding a large clock

אורך ההרצאה כ- 60 דקות וניתנת להעברה גם באונליין.

A one line drawing depicting a diverse group of people

ההרצאות מותאמות לקבוצה אליה אנחנו מגיעות - ארגונים, מקומות עבודה, הפגנות.

bottom of page