תרומת קבע 

במידה ועמוד זה אינו נטען, אנה גשי ישירות לדף הסליקה בקישור זה. 

** לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה ואישור ניהול תקין לשנת 2021