top of page

תרומה חד פעמית 

במידה ועמוד זה אינו נטען, אנא גשי ישירות לדף הסליקה בקישור זה

*לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46א לפקודה ואישור ניהול תקין לשנת 2021 
bottom of page