top of page

ההישגים שלנו

לא עומדות מנגד מעניקה סיוע ישיר למעל 1000 פונות בשנה, במקביל לאלפי שעות התנדבות, הכוללות התנדבויות נקודתיות וקבועות.

בשנת 2020 זכתה העמותה, בהובלת המנכ"לית ד"ר נעמה גולדברג, בפרס מטעם אוניברסיטת בר-אילן לאקטיביזם פמיניסטי על שם פרופ' דפנה יזרעאלי.

בשנת 2021 קיבלה העמותה את פרס יפה לונדון יערי על אקטיביזם בשדה הפמיניסטי.

במרץ 2022 נבחרה העמותה כקהילת הנשים המשפיעות של פייסבוק של מגזין את

ביוני 2022 זכתה העמותה בפרס הנשיא, שהוענק על ידי הנשיא הרצוג, על תרומה למען שורדות ושורדי זנות

bottom of page