top of page

ההישגים שלנו

​קהילת "לא עומדות" מאפשרת לשורדות זנות לקבל את האישור החברתי והתמיכה שכל כך חסרות להן. הקמנו מרחב ועולם שהוא בית, תמכנו במאות נשים תמיכה וירטואלית ופרונטלית. זה ההישג הגדול ביותר שלנו, והוא לא ניתן לכימות.

Star icon

מתן סיוע ישיר עבור למעלה מ- 1,500 שורדות

Star icon

למעלה מ- 3,000 שעות התנדבות בחודש

Star icon

למעלה מ- 50 מתנדבות ושורדות בפרויקט 'את לא לבד'

Star icon

למעלה מ- 65 שורדות קיבלו סיוע במימון לימודים

Star icon

ריהוט ואספקת ציוד עבור למעלה מ- 300 דירות

Star icon

למעלה מ- 250 שורדות קיבלו אוכל מבושל. כל אחת למשך 3 חודשים בפרויקט 'מבשלות לך'

Star icon

חלוקת 150 סלי מזון בממוצע בחודש

Star icon

למעלה מ- 90 טיפולי שיקום פה על ידי רופאי שיניים מומחים

bottom of page