top of page

מידע כללי מהעולם

# זנות ונתוני סחר בינלאומיים בבני אדם 

סחר בנשים היא בעיה כלל עולמית המתקיימת מזה שנים כשברובם המוחלט של המקרים מדובר בניצול מצוקה של נשים מוחלשות או נשים המגיעות ממדינות עניות. לא פעם עולה השאלה מהם היקפי הסחר בעולם, עד כמה בעיה זו נפוצה והיכן?

על אף כי שאלות אלו רלוונטיות ומהותיות לצורך מיפוי הבעיה על היקפיה, מיקומה ומאפייניה- מרכיבים אשר יוכלו לסייע בהבניית תוכנית למיגור, ואף למניעה- המציאות היא כי על אף הנתונים הקיימים כיום, עדיין קשה מאוד, ואף בלתי אפשרי, לאמוד את מספר בני האדם המנוצלים בזנות כתוצאה מסחר בין לאומי.

הסיבות לכך הן כי הגדרות הסחר שונות ממדינה למדינה, וחלק ממדינות העולם מסרבות לחשוף נתונים. כמו כן קיימת גם שאלה בנוגע לפער בין הנתונים אשר ידועים לרשויות לבין הנתונים בפועל- שכן, בשל העובדה כי סחר מתנהל פעמים רבות על ידי גורמים עברייניים- פעמים רבות נשים מוחזקות בתנאי שבי מבלי שאף לא אחד יודע על קיומן במדינה או במקרים אחרים (ואף במקביל לעיתים) מצוקה כלכלית של האישה, אשר זקוקה לשלוח כספים למשפחתה, בשילוב עם אי היכרותה את אפשרויות הסיוע (או השפה כלל) במדינה הזרה בה נמצאת- מונעות ממנה את היכולת לנסות לבקש עזרה- ובכך לוכדות אותה במעגל הסחר לעוד שנים רבות.

לפני כעשור דיווח אתר החדשות Business insider לאור דוחות רשמיים שאסף ממדינות שונות כי מספר בני האדם בזנות בשנה נע בין 40-42 מיליון בני אדם . שלושת רבע מהם בני 13-25 וכ 80% נערות ונשים.

האם החל צמצום במספרים מבהילים אלו בעשר השנים שחלפו? נותר רק לקוות…

*הפוסט נכתב בשיתוף ״שלגיה״, שורדת חברת קהילתנו.

# זנות בארה״ב

לנוכח פסיקת בית המשפט העליון בארה"ב באשר לביטול הזכות הפדרלית להפלות, מעניין יהיה לבחון מה אומר החוק האמריקאי באשר לזנות:

ברוב מדינות ארה"ב זנות איננה חוקית. כל אלו הנוטלים חלק במעשה הזנות נחשבים עבריינים - הסרסורים, הזנאים וכן, גם הנשים האומללות נחשבות עברייניות. הן לרוב נעצרות ונפתחים נגדן הליכים פליליים.

בישראל, על פי ״המודל הנורדי״, רק הזנאים מקבלים קנס (וזהו אינו ״חוק הפללה״ כמו שנהוג להטעות את הציבור).

על פי התפיסה האמריקאית נשים בזנות אינן מוסריות ומחטיאות את הציבור, ובמיוחד כמובן את הגברים.

ישנה החרגה במדינת נאבדה ומותר שם לקיים בורדלים ממוסדים (לאס וגאס לדוגמא משופעת בסחר בבני אדם).

ארה"ב מגלה שוב את פרצופה הצבוע והמכוער בכל הקשור לנשים.

bottom of page